Pozostałe gniazda połączeń postgres są zarezerwowane dla superużytkowników innych niż replikacja

By Publisher

Wersja odpowiednia dla systemu operacyjnego Linux, Mac, Windows Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła dla użytkownika postgres. Hasło należy zapamiętać, będzie później potrzebne. b. Uruchom SQL shell (psql) Server [localhost]: Database [postgres]: Port [5432]: Username [postgres]: Hasło użytkownika

PostgreSQL to świetna baza danych oparta na języku SQL. Jest ona bardzo dobrą alternatywą w stosunku do MySQL, dlatego też w tym artykule chciałbym przedstawić jej instalację i podstawową konfigurację tej bazy na Linuxie. PostreSQL'a można zdobyć z różnych źródeł. W naszym przypadku potrzebne będą źródła. Postgres ma różne typy indeksów i te różne typy różnie się zachowują, ale generalnie w indeksach nigdy nie ma kopii całego wiersza, a nawet nie musi być kopii zindeksowanej kolumny, albo może być jakaś przetworzona wstępnie postać tej kolumny. W indeksach są obowiązkowo Wersja odpowiednia dla systemu operacyjnego Linux, Mac, Windows Przy pierwszym uruchomieniu zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła dla użytkownika postgres. Hasło należy zapamiętać, będzie później potrzebne. b. Uruchom SQL shell (psql) Server [localhost]: Database [postgres]: Port [5432]: Username [postgres]: Hasło użytkownika Sterowniki ODBC dla PostgreSQL, które znajdują się w pakiecie instalatora PostgreSQL wersji 8.0.1–8.0.3 dla Windows nie współpracują poprawnie z systemem Graffiti. Dlatego podczas instalacji PostgreSQL, element ODBC Driver należy oznaczyć jako Entire feature will be unavailable (cała funkcjonalność będzie niedostępna). ul. Ozimska 14-16, "Rzemieślnik" IIp. lok. 214, 45-057 Opole. tel. +48 77 543 11 50, infolinia 801 080 330, gsm: +48 535 103 540 Jest kilka powodów, dla których miałbyś używać Postgres. Spróbuję w skrócie nakreślić najważniejsze. W Catalyst uruchamiamy najróżniejsze RDBMS-y i mamy z nimi duże doświadczenie: Oracle, Postgres, MySQL oraz Progress, plus kilka innych.

PostgreSQL (/ p o ː s t ɡ ɹ ɛ s k j u ː ɛ l /), także Postgres – obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres.

18 Grudzień 2014: PostgreSQL Global Development Group ogłosiła wydanie wersji 9.4 bazy PostgreSQL, lidera wśród baz danych open source. W tej wersji dodano wiele nowych cech, które zwiększają elastyczność, wydajność i skalowalność dla wielu różnych rodzajów użytkowników bazy Postgres-R — niestety, nierozwijany od 2011-01-23, pozostawiony w fazie eksperymentalnej, dostępy jako kod źródłowy lub łata na kod PostgreSQL Postgres-XC ( dokumentacja na github , wiki PostgreSQL ) — dostępne wersje stabilne 1.0, 1.1, 1.2 więcj na temat Postgre-XC w tym poście . PostgreSQL (/ p o ː s t ɡ ɹ ɛ s k j u ː ɛ l /), także Postgres – obok MySQL i SQLite, jeden z trzech najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.Początkowo opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. W miarę rozwoju i zwiększania funkcjonalności, baza danych otrzymała nazwy Postgres95 i ostatecznie

Konfiguracja Hibernate/PostgreSql w SpringBoot 2017-07-16 11:13 Konfiguracja sieci w domu, radiówka 2017-09-21 14:52 Konfiguracja virtualbox - ustawienie sieci 2015-10-04 20:43

Jan 25, 2011 PostgreSQL jest darmową bazą o dużych możliwościach. Poza zwykłą funkcjonalnością bazodanową pozwalającą na operacje na tabelach, dzięki rozszerzeniom możemy korzystać z danych przestrzennych. Rozszerzenie PostGIS pozwala na wykorzystanie danych rastrowych, wektorowych i chmur punktów z skaningu laserowego. Zdefiniowane funkcje umożliwiają analizy przestrzenne i dla połączeń lokalnych (local) - czyli takich gdzie łączymy się nie korzystająć z socketów tcp/ip, dla dowolnej bazy (all) system ma przyjąć regułę niepytania o hasło (trust). dla połączeń zdalnych, ale tylko z maszyny o adresie 127.0.0.1 (czyli z tego samego komputera, ale … Tak wygląda plik pg_hba.conf. local all postgres peer # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # "local" is for Unix domain socket connections only local all all peer # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 trust host all all 192.168.22.11/24 trust # IPv6 local connections: host all all ::1/128 md5 # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication

> Zajmuję sie postgres'em dopiero 1.5 roku i wciąż nie jestem wielu spraw pewien. Ale ta cecha funkcji w postgresie to jakiś totalna niedoróbka - nie rozumiem jak działają te programy które migrują oprogramowanie z pl-sql Oracle'a. > Ale to taka dygresja na boku. > > Wloochacz bądż milszy dla stokrotek - zupelnie Ci to nie przystoi :-)

dla połączeń lokalnych (local) - czyli takich gdzie łączymy się nie korzystająć z socketów tcp/ip, dla dowolnej bazy (all) system ma przyjąć regułę niepytania o hasło (trust). dla połączeń zdalnych, ale tylko z maszyny o adresie 127.0.0.1 (czyli z tego samego komputera, ale przez sockety tcp/ip), też będzie ta sama reguła.

Sterowniki ODBC dla PostgreSQL, które znajdują się w pakiecie instalatora PostgreSQL wersji 8.0.1–8.0.3 dla Windows nie współpracują poprawnie z systemem Graffiti. Dlatego podczas instalacji PostgreSQL, element ODBC Driver należy oznaczyć jako Entire feature will be unavailable (cała funkcjonalność będzie niedostępna).

dla połączeń lokalnych (local) - czyli takich gdzie łączymy się nie korzystająć z socketów tcp/ip, dla dowolnej bazy (all) system ma przyjąć regułę niepytania o hasło (trust). dla połączeń zdalnych, ale tylko z maszyny o adresie 127.0.0.1 (czyli z tego samego komputera, ale przez sockety tcp/ip), też będzie ta sama reguła. Slony-I jest fajną techniką replikacji danych między bazami PostgreSQL.W przeciwieństwie do techniki warm standby, która efektywnie polega na utrzymywaniu zapasowej bazy w stanie ciągłego odtwarzania inkrementalnego backupu bazy głównej, Slony-I potrafi replikować wybrane tabele i schematy (a nie wyłącznie całą bazę), docelowa baza może być cały czas używana (nawet Synchroniczność oznacza, że, każda aktualizacja bazy danych z dowolnego serwera bazy danych jest natychmiast widoczna dla innych transakcji działających na pozostałych serwerach master. Transparentność oznacza, że nie musisz (i twoje aplikacje) martwić się, jak dane są przechowywane wewnętrznie na poszczególnych serwerach baz danych. Powyższe pozwoli nam używać narzędzi PostgreSQL bez podawania ścieżek do katalogów w którym są zainstalowane, ponieważ na ścieżkę wskazuje w/w zmienna. Zatrzymywanie, restart, uruchamianie serwera PostgreSQL w systemie Windows. Wszystkie w/w zadania wykonujemy w oknie usługi (panel sterowania -> narzędzia administracyjne -> usługi). Definujemy hasło dla super użytkownika bazy postgres. Ustawiamy port do połączeń z serwerem bazy danych. Domyślnie ustawiany jest port 5432, chyba że jest zajęty. Wybieramy lokalizację, gdzie będzie używany serwer bazodanowy. Na końcu instalujemy bazę danych